-->

Göndermek - Enviar Conjugacion De Verbos En Turco Presente Continuo ( Şimdiki Zaman )
 Ben gönderiyorum - Yo estoy enviando
 Sen gönderiyorsun - Tú estás enviando
 O gönderiyor - El-Ella está enviando
 Biz gönderiyoruz - Nosotros estamos enviando
 Siz gönderiyorsunuz - Ustedes están enviando
 Onlar gönderiyorlar - Ellos están enviando

 Presente Simple ( Geniş Zaman)
 Ben gönderirirm - Yo envío
 Sen gönderirsin - Tú envías
 O gönderir - El-Ella envía
 Biz göndeririz - Nosotros enviamos
 Siz gönderirsiniz - Ustedes envían
 Onlar gönderirler - Ellos envían

 Tiempo Pasado ( Geçmiş Zaman )
 Ben gönderdim - Yo envié
 Sen gönderdin - Tú enviaste
 O gönderdi - El-Ella envió
 Biz gönderdik - Nosotros enviamos
 Siz gönderdiniz - Ustedes enviaron
 Onlar gönderdiler - Ellos enviaron

 Tiempo Futuro ( Gelecek Zaman )
 Ben göndereceğim - Yo enviaré
 Sen göndereceksin - Tú enviarás
 O gönderecek - El-Ella enviará
 Biz göndereceğiz - Nosotros enviaremos
 Siz göndereceksiniz - Ustedes enviarán
 Onlar gönderecekler - Ellos enviarán


Publicar un comentario

0 Comentarios