-->

İspanyolca Dersleri - Hece ( La Sílaba )


Konuşmanın bölünebileceği en küçük fonetik birime İspanyolca'da La Silaba ( hece ) denir. Hecelerde mutlaka bir sesli harf bulunur,bu seslinin yanında bir ya da daha fazla sessiz harf de bulunabilir ; o halde hecenin temel unsuru sesli harftir.  İspanyolca'da hecenin bazen birden fazla sesli harften oluştuğu da olur; bu konuları ileride '' Diptongos y Triptongos '' yani ikili ve üçlü sesli harf gruplaşmalarını işleyeceğiz.


İspanyolca ' da başlıca iki tür hece vardır

1- Silaba Libre ( Serbest Hece )  Sesli harfle biten hecedir

a) Tek sesli harf hecesi

ala                        (-la)         Kanat
uva                       (u - va)        Üzüm

b) Çift sesli harf hecesi

sueño                (sue - ño)      uyku - rüya
vuelo                 (vue - lo)       uçuş

c) Bir sessiz ve bir sesli harf hecesi

mesa                (me - sa)       masa
casa                  (ca - sa)        ev


2 - Silaba trabada ( bileşik hece ) Sessiz harfle biten hecedir

gordo              (gor - do)        şişman
calor               (ca - lor )       ısı - sıcaklık
       

Publicar un comentario

0 Comentarios