-->

Söylemek - Decir Conjugacion De Verbos En Turco
 Presente Continuo ( Şimdiki Zaman )
 Ben söylüyorum - Yo estoy diciendo
 Sen söylüyorsun - Tú estás diciendo
 O söylüyor - El/Ella está diciendo
 Biz söylüyoruz - Nosotros estamos diciendo
 Siz söylüyorsunuz - Ustedes están diciendo
 Onlar söylüyorlar - Ellos están diciendo

 Presente Simple ( Geniş Zaman)
 Ben söylerim - Yo digo
 Sen söylersin - Tú dices
 O söyler - El/Ella dice
 Biz söyleriz - Nosotros decimos
 Siz söylersiniz - Ustedes dicen
 Onlar söyler - Ellos dicen

 Tiempo Pasado ( Geçmiş Zaman )
 Ben söyledim - Yo dije
 Sen söyledin - Tú dijiste
 O söyledi - El/Ella dijo
 Biz söyledik - Nosotros dijimos
 Siz söylediniz - Ustedes dijeron
 Onlar söylediler - Ellos dijeron

 Tiempo Futuro ( Gelecek Zaman )
 Ben söyleyeceğim - Yo diré
 Sen söyleyeceksin - Tú dirás
 O söyleyecek - El/Ella dirá
 Biz söyleyeceğiz - Nosotros diremos
 Siz söyleyeceksiniz - Ustedes dirán
 Onlar söyleyecekler - Ellos dirán

Publicar un comentario

0 Comentarios