-->

İspanyolca Alfabe Ve Okunuşları


Latin harfleriyle yazılan İspanyol alfabesi aşağıda gösterilen 29 harften meydana gelir

Büyük Harf
Küçük Harf
Okunuşu
A
a
a
B
b
be
C
c
se
Ch
ch
çe
D
d
de
E
e
e
F
f
efe
G
g
he
H
h
ache
I
i
i
J
j
hota
K
k
ka
L
l
ele
LI
ll
eye
M
m
eme
N
n
ene
Ñ
ñ
enye
O
o
o
P
p
pe
Q
q
ku
R
r
ere
S
s
ese
T
t
te
U
u
u
V
v
uve
W
w
uve doble
X
x
ekis
Y
y
i griega
Z
z
seta

İspanyol alfabesindeki harflerin okunuşları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Yanlız bu harflerin okunuşları tek tek söylendiği zaman yukarıdaki gibidir. Sözcük içindeki okunuşları değişebilir. Bu değişiklikleri ilerleyen derslerimizde göreceğiz.

Publicar un comentario

0 Comentarios